Върни се горе

20 служители на Държавно горско стопанство – Хасково и 10 служители на Регионална дирекция по горите – Кърджали с 2 специализирани автомобила участваха  в гасенето на пожара край хасковското село Спахиево, заедно с военнослужещи, огнеборци и доброволци. Огънят към момента е ограничен, като засегната горска територия е 302 декара, собственост на община Минерални бани. От тях 100 дка са засегнати от върхов пожар, а 202 дка от низов.

 

Днес по обяд на територията на Държавно горско стопанство – Котел, в землището на селата Градец и Мокрен, от електропровод е възникнал пожар в широколистни гори. Към момента огънят е локализиран и е засегнал низово 50 дка. В потушаването му участват 30 служители на ДГС – Котел. Районът е трудно достъпен и се гаси предимно с ръчни инструменти.

 

Във връзка с обявения пожароопасен сезон и зачестилите през последните дни пожари на територията на страната, Министерство на земеделието и храните припомня, че по разпореждане на заместник-министъра на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова, Изпълнителната агенция по горите изпрати писмо до всички областни управители.

 

Собственици на горски територии - държавата, общините и частни лица трябва да предприемат превантивни мерки срещу горски пожари. Общините - собственици на гори са длъжни да изпълнят мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари, предвидени в техните имоти. От своя страна кметовете на общини трябва да засилят контрола в земеделските територии относно спазването на изричната забрана за изгаряне на стърнища и растителни остатъци в земеделски земи, която често не се спазва. В Регионалните дирекции по горите и териториалните поделения на шестте Държавни предприятия се поддържа постоянна готовност за реагиране в случай на горски пожар.

 

Във връзка с пожароопасния сезон и очакваните през следващите седмици високи летни температури, призоваваме всички да бъдат особено внимателни при боравене с огън и извършване на огреви дейности на открито. Паленето на огън на нерегламентирани места и на открито може да създадат условия за възникване на горски пожари.

 

При забелязване на пламъци и дим в гората и прилежащите територии сигнализирайте на спешния телефон 112!

Сподели в: