Върни се горе

Безопасността на храните и продоволствената сигурност са водещи при новите изследвания и разработки на науката. Това каза в пленарния си доклад директорът на Института по изследване и развитие на храните  /ИИРХ/ - Пловдив доц. д-р Наньо Нанев, при откриване на  научно - приложната конференция „Храни, технологии и здраве”. С международния форум в Пловдив, беше отбелязан 50 годишния юбилей на института. Изискванията на Европейската аграрна политика и националните приоритети в областта на земеделието и агроиндустрията са основни при преформулиране на изследванията в областта на един от водещите сектори на националната ни икономика – хранително-вкусовата промишленост, подчерта доц. Нанев. Той допълни, че бъдещата визия за развитието на института е подчинена на принципите на иновативност, икономичност и конкурсното и програмно начало, а акцентите падат върху развитие на био и нанотехнологиите, както и върху екологосъобразните и енергоспестяващи производства.

 

Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Петър Славейков поздрави ръководството и научния колектив на Института по изследване и развитие на храните  с юбилея. В приветственото си слово той подчерта, че извървеният път във времето, белязал развитието на звеното дава на работещите в него заслужено самочувствие, основано на утвърдения авторитет на българската наука в областта на хранителната индустрия. В нелесното и динамично ежедневие и години на промени, благодарение на общите усилия, са създадени нови технологии, които неотменно съпътстват живота ни. А ефективният модел за прилагане на стандартите за качество на храните, гарантират безопасността на продуктите на българската трапеза, каза още проф. Славейков.

 

От името на Правителството приветствие поднесе зам. - областният управител на Пловдив д-р Христо Грудев, а от името на общината - зам. - кметът на район "Северен" Красимир Асенов.

Сподели в: