Върни се горе

Изпълнителната агенция по горите напомня, че според разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча е позволено груповото и индивидуално ловуване на дребен дивеч в петък, 6-ти септември - Ден на Съединението, обявен за официален празник, както и съответно в събота и неделя (7 и 8 септември 2013 г.). Според нормативната уредба се разрешава ловуването и в дните, обявени за официални празници.

 

Груповото и индивидуално ловуване на дребен дивеч по линия на организирания ловен туризъм и в дивечовъдните участъци, предоставени за стопанисване и ползване на юридически лица, трябва да се извършва в не повече от 3 от 7 последователни дни за един ловностопански район или по график, утвърден от държавното горско стопанство.

 

Изпълнителната агенция по горите продължава масовите проверки по време на ловните излети на дребен мигриращ дивеч относно спазването на нормите за отстрел и разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча, както и Бернската Конвенция.

Сподели в: