Върни се горе

 

Кандидати по европейската схема могат да бъдат учебни заведения, доставчици или организации, които представят едно или повече учебни заведения. Заявки за одобрение се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по местонахождение за училищата и по адресна регистрация за останалите кандидати. Приемът ще бъде отворен до 30 септември.

 

Разплащателната агенция субсидира максимално количество от 0,25 литра мляко на ден за дете. Млякото задължително се предоставя в опаковка за еднократно ползване и на етикета ясно трябва да е изписано неговото количество и срокът на годност. Същото се отнася за сиренето и кашкавала, които се дават на децата. Ако се предлагат сандвичи, те трябва да са опаковани поотделно и на етикета да е обозначено количеството млечeн продукт. Схемата не подпомага мляко и млечни продукти за приготвяне на ястия.

 

Размерът на помощта, която Европейската комисия отпуска чрез Разплащателната агенция, варира между 16.34 и 138.85 евро за 100 кг. млечен продукт в зависимост от тяхната категорията. Подробният списък с всички допустими продукти и разпределението им по категории са описани в Регламент (ЕО) № 657/2008.

 

Схемата „Училищно мляко” има за цел да възпита в децата навици за консумация на мляко и млечни продукти и траен интерес към здравословното хранене. В обхвата й влизат всички предучилищни, начални и средни училища, независимо дали са държавни или частни.

 

Пълните условия и документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от www.dfz.bg , раздел „Селскостопански пазарни механизми”, меню „Мляко”.

 

Сподели в: