Върни се горе

 

Вече за пета поредна година Държавен фонд „Земеделие” и Българският червен кръст (БЧК) си сътрудничат в изпълнението на програма „Благотворителност”. Тя е финансирана изцяло с европейски средства и подпомага най-нуждаещите се хора в Общността с безплатни хранителни продукти. Те ще бъдат раздадени в пунктове на БЧК на два транша. Първият ще продължи от 10 септември до 2 октомври, а вторият – от 24 октомври до 23 ноември 2012. За София раздаването на храни започва на 13 септември.

 

 

Първоначално за България бе определен бюджет от 4 183 873 евро, но след проявена активност от ДФЗ финансовият ресурс бе увеличен на 21 439 336 евро. Европейската комисия отпуска средствата под формата на интервенционен ечемик от Великобритания и Финландия и 14 004 438 евро паричен ресурс за купуване на хранителни продукти от пазара.

 

Тази година над 308 000 нуждаещи се ще получат помощ у нас, след като обхватът на кампанията бе разширен с три нови целеви групи. Досега на подпомагане подлежаха хората с помощи за отопление за изминалия отоплителен сезон; майки и осиновителки с деца до една година и семейства на деца с увреждания. От кампания 2012 в програмата са включени и семейства, които през предходната календарна година са получили помощ за учебни разходи за първокласници; лица, участвали в дейност „Личен асистент” по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”; както и тези, ползвали еднократна помощ за здравни, образователни, комунално-битови и други потребности. Списъците се изготвят от Агенцията за социално подпомагане.

 

За първоначално отпуснатия бюджет Фонд „Земеделие” вече сключи договор с оператори за доставка на брашно тип 500, ориз, спагети, царевично нишесте, обикновени вафли, обикновени бисквити и къси макарони, след проведената обществена поръчка. За допълнително отпуснатите 14 004 438 евро за купуване на продукти от пазара ДФЗ стартира втора обществена поръчка. До момента са сключени два договора за доставка на захар и зрял фасул. Очаква се договорирането и на останалите 4 позиции: слънчогледово олио, конфитюр, леща и картофено пюре. С оставащия свободен финансов ресурс се провежда и трети публичен търг за доставка на пчелен мед и кафе. 

Точният график за раздаването на продуктите в страната ще бъде предоставен в централното управление и областните съвети на БЧК.

 

Сподели в: