Върни се горе

Водещ: Как ще работи новото правителство - първи заявки и намерения ще научим и от министъра на земеделието и храните Димитър Греков. Той е професор, доктор на селскостопанските науки, ректор на Аграрния университет в Пловдив. Министър Греков, как премина първият ви работен ден на този пост?

 

Димитър Греков: Денят бе много напрегнат. Споделям мнението на председателя на Асоциацията на зърнопроизводителите Ангел Вукодинов, че земеделието на чака, не може да има толеранс и секунда, защото нито животните могат да бъдат оставени ненахранени или неиздоени, нито пшеницата или ечемикът могат да бъдат оставени неожънати. Така че толеранс към мен като към министър може да има само в изявленията, но работата в министерството продължава и не трябва повече от 100 секунди да има спокойствие, защото трябва да се работи. Земеделието е такова производство, така че не може да се остави. Затова има напрежение и то другояче не сме и мислили ние.

Водещ: Вие познавате сектора, къде поставяте приоритети, в какви посоки смятате да развивате вашата политика?

Димитър Греков: Аз за това ви помолих за малко толеранс. В смисъл такъв, че ми е необходимо да направя проверка, да направя анализ и след това да направим изводите, които трябва да ги вземем като решение и да стартираме. Но в крайна сметка има неща, които в момента се извършват, и министерството разполага и по места, също в областните дирекции по земеделие, с достатъчно специалисти, които си вършат работата, но ние трябва да отделим онези проблеми, които са най-важни, не само за днес и за утре, а и за в бъдеще, за да можем да излезем с ново лице не само пред България, а и пред света. Мисля, че България е известна с това, което е била и ще бъде: аграрна страна. Така че специалистите – хората, които се занимават с аграрно производство, трябва да бъдат, както се казва, на боен крак всеки ден. А проблеми, че има - има, но ще ги решаваме в последствие.

Водещ: Казахте вече, че една от причините да се съгласите да поемете поста министър на земеделието е постигнатото от вашия предшественик, с който сте и колеги - проф. Иван Станков. Означава ли това, че ще има политика на приемственост, тоест промяната няма да бъде драстична, няма да бъде радикално ставащото в министерството?

 

Димитър Греков: Разбира се, че ще има приемственост. Бих искал да има приемственост, да има толерантност към хората, които са професионалисти, и които работят професионално, към другите естествено няма да има толеранс. Но приемственост - задължително, защото не трябва погледът ни да бъде втренчен в миналото и в грешките, а по скоро да вземем онези положителни неща, които са от миналото и да вървим напред. Само така можем да вървим напред, като стъпим на приемствеността. Така че, да приемем онова, което е положително не само от проф. Станков, но и от предишните министри, защото от нас не започват нещата. В крайна сметка имало е и ще има достатъчно хора, които да ръководят нашето земеделско производство. Така че ще стъпим действително на приемствеността, за да градим просперитет.

Водещ: Радваме се да го чуем, защото знаете, че политиците обикновено започват летоброенето със себе си. Добре е да чуем и един специалист, което означава, че професионалисти в ресорите са необходими. Предстои ви най-сериозното изпитание: да затвърдите вече договореното финансиране в европейските структури – Европейски съвет, Европейски парламент, Европейска комисия - по първите два стълба на общата селскостопанска политика в следващия програмен период. Смятате ли, че ще се справите, каква е увереността ви?

Димитър Греков: Действително това е един от най-важните ми приоритети, който трябва да го решим в скоро време. Аз смятам, че това, което е успял проф. Станков и неговият екип, колегите от министерството, евродепутатите, мисля че ще успеем ние до края на юни да го потвърдим в Брюксел. Мисля, че там ще имаме успех. Естествено има и други неща освен това, което вие отбелязахте, но се надявам, че още в първите дни от встъпването ни в длъжност, в министерството ще ги решим и тези проблеми, естествено не с магическа пръчка. Много са проблемите. Все пак не забравяйте, че България е аграрна страна, много хора се занимават със земеделско производство, много очакват от нас. И в крайна сметка ще се опитаме поне да реализираме голяма част от техните надежди, защото това остава за България.

Водещ: В края на нашия разговор, кои са вашите най-големи предизвикателства?

Димитър Греков: Предизвикателствата са да възродим зеленчукопроизводството, поне на такъв етап, на какъвто е да речем зърнопроизводството, да превърнем България, бих казал не толкова в градина, колкото във възможност за земеделските производители да си изкарват достойно прехраната, да дадем по-голям стандарт като цяло и на страната. Защото България има потенциал от образованието, науката и бизнеса, така че България да произвежда не само за себе си, но и за света продукция, която пак повтарям, мисля че ще допринесе за по-доброто положение на хората, живеещи в нея.

Водещ: Много ви благодаря за тази първа среща. Ще следим с интерес следващите дни, в които вие предстои да навлезете и в повече детайли в работата на вашето министерство, което вече ръководите. Тогава съответно ще разчитаме и на още повече подробности и на по-обширно интервю, по-аналитично интервю.

Димитър Греков: И аз ви благодаря за проявения интерес. Мисля, че този интерес от ваша страна е обоснован, защото пак повтарям, много голяма част от населението в България се занимава със земеделско производство. Благодаря ви.

Водещ: Вие сам казахте, г-н професор – България е земеделска страна, а ние всички бихме искали на нашата трапеза да има качествени български плодове и зеленчуци и продукти от животински характер.
Сподели в: