Върни се горе

„Министерство на земеделието и храните инициира изготвяне на пакет от мерки за подобряване на превенцията срещу пожарите, идващи от земеделски територии в горите“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов по време на представянето им в МЗХ. Той обясни, че със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева е създадена работна група, която да анализира и предлага мерки за превенция срещу пожари, идващи от горски територии. В нея участват представители на Министерство на околната среда и водите, Държавен фонд „Земеделие“, Изпълнителна агенция по горите, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и Националното сдружение на общините. Георги Костов подчерта, че се предвижда създаване на публичен регистър на пожарите в горите и в земеделските територии. „Към момента в горите са възникнали 398 пожара, които са засегнали около 50 000 дка горска площ, в което е много под средната годишна цифра за последните 10 години, благодарение на взетите организационни, информационни и други мерки от служителите на горите, от „Пожарна и аварийна безопасност“ и от останалите служители. Той допълни, че амбицията на Министерство на земеделието и храните е броят на пожарите да се сведе до тези, които възникват по естествен път. Заместник-министър Костов припомни, че преките щети за горите през 2016 г. са в размер на 5 млн. лева. Той благодари на всички доброволци, кметове на общини,  пожарникари и горски служители, които са се включили в овладяването на възникналите пожари.

 

По думите на заместник-министърът на земеделието и храните Свилен Костов ще се въведе нова мярка, с която ще се ограничават ползватели, заради които са възникнали пожари, относно ползване на общински поземлен фонд, както и ще се регулира видът на техниката, която се използва за почистване на земеделските площи. Предвижда се в заявлението за подпомагане за директни плащания да има и декларация с изисквания, които земеделските стопани трябва да спазват. Заместник-министърът подчерта, че експерти от Държавен фонд „Земеделие“ ще проверяват постоянно затревените площи още в рамките на подаване на заявленията за подпомагане. „Това са мерките, които са пряко свързани със субсидиите и съм сигурен, че  ще има ползотворен ефект още от следващата стопанска година“, допълни Свилен Костов и заяви, че опожарените земеделски терени не се подпомагат.

 

Главен комисар Николай Николов благодари на МЗХ, ДФЗ и Националното сдружение на общините в България за активния диалог за активния диалог. Той заяви, че за превенция срещу пожари са нужни публичност, координираност и стриктно спазване на правилата.

 

Сподели в: