Върни се горе

Учените от Селскостопанска академия разработиха визия за ефективно и устойчиво развитието на българската земеделска наука, съобразно „Хоризонт 2020”. Това съобщи главният научен секретар на институцията проф. Валентин Бъчваров. Той уточни, че документът е създаден през последните шест месеца, а в разписването му са участвали експерти от всички звена към Академията.

 

Сред основните приоритети, залегнали във „Визия 2020”,  е усъвършенстването на различните сортове земеделски култури, които да бъдат адаптирани към промените на климата. В същото време те трябва да отговарят на завишените изисквания за качество, да имат максимална продуктивност, да са устойчиви на студ, засушаване, на болести и неприятели, поясни проф. Бъчваров.

 

Вторият акцент във визията е да се създадат иновационни технологии и    решения, които да отговарят на европейските изисквания за биологично производство. Така науката ще съдейства на фермерите да развиват устойчиво земеделие, а страната ни ще покрие приоритетите на новата Обща селскостопанска политика.

 

В животновъдството е нужно чрез селекцията да се усъвършенстват отглежданите у нас породи, като се обърне специално внимание върху храненето им. За целта ще се работи за повишаване продуктивността на животните за добиване на качествена продукция, отговаряща на стандартите на ЕС.

 

За развитието на земеделския отрасъл е задължително да се опазят генетичните ресурси. Това означава и правилно управление на националния растителен и животински генофонд, както и генетичното разнообразие, изтъкна проф. Бъчваров.

 

Визията фокусира и развитието на конкурентоспособността в земеделието, хранителната индустрия и биоикономиката, които следва да гарантират качество и безопасност на храните за осигуряване на здравословен живот на хората.  

 

Учените са наясно, че за да постигнат заложените цели, цялата им дейност трябва да е подчинена на интегрираната политика за развитие на селските райони. Те считат, че за целта следва да се анализират икономическите и социални ефекти от прилагането на различни сценарии за подкрепа на земеделските доходи за следващия програмен период. Това включва както повишаване на трудовата заетост, така и комасация на земята. Задължителното условие за изпълнение на приоритетите, заложени във „Визия 2020”, е развитието и усъвършенстването на научния потенциал и капацитет на селскостопанската наука, подчерта проф. Бъчваров.


Сподели в: