Върни се горе

- Г-н професор, от 4 дни сте министър. Как се чувствате извън университета за първи път от 26 г. насам?
- Действително това ми е второто работно място, като не броя времето като стажант-агроном. Ако трябва да бъда откровен, не се чувствам уютно. Защото освен предизвикателството от новото място има и отговорности. А аз държа повече именно на тях и се безпокоя не от това, че няма да бъдат изпълнени от мен, а че министерството на земеделието е от най-големите, с повече от 20 000 души персонал, където може във всеки момент да се получат някакви недоразумения.
Опитвам се да влизам бързо в крак и още днес (вчера - б.р.) проведох първата оперативка, а в петък за съжалениe спрях някои конкурси, свързани с работата на министерството.
- Какви?
- За наемане на помещения в министерството от външни фирми за заведения. Според мен и инспектората е нарушена самата процедура.
Вероятно днес ще издам и втората заповед - за временно спиране на процедурата, свързана с хидромелиоративните съоръжения в нашата страна, които бих казал, че се разграбват. Ще има временна забрана за вадене на тръби.
- Мотивите за ваденето на тръбите бяха, че са стари и негодни...
- Нека специалистите да преценят дали не стават за нищо. Тяхното мнение е по-важно за мен, отколкото пуснатата заповед.
- Какво друго заварвате в министерството?
- Още от втория ден поисках справка за състоянието - както финансовото, така и
на всички обществени поръчки, които текат. Да се види какви договори има, какви плащания, какви вземания. Предстои ни тежка задача, но като цяло сме групирали задачите, които трябва да изпълним в съвсем кратък срок. Нямаме време, трябва всичко да решаваме бързо.
- Ще има ли ревизия и спиране на всички договори?
- Не. Не може да се каже, че се спират всички договори. Само тези, за които има някакви съмнения, и то не мои лични, а на специалистите, които са от инспектората или от одита.
- Специалистът по буби ще гони ли "калинките" от земеделието?
- Бубите са едни хубави насекоми. Те и пчелите са единствените стопански обекти от всички насекоми, които допринасят само за доброто на човешката цивилизация. Така че бубите няма да гонят калинките, но може би проф. Греков ще се занимае с това. В тона на сериозността още в четвъртък наредих на "Човешки ресурси" да направи пълен списък на всички хора, които са назначени през последните години. И не само назначени, защото има такива с реално проведен конкурс. А по квалификационни характеристики, по опит, по атестация, която е извършвана през последните години, какво е свършил. Така че да има не субективна оценка, а реално да се види всичко, което е правил след назначаването.
- И какво ще последва след тази проверка, ще има ли уволнени?
- Естествено, такива, на които професионалната квалификация не отговаря на заеманата длъжност, не им е тук мястото. Нека да установим кои са тези назначения и какъв е пълният щат на институцията министерство на земеделието и след това, естествено, по законния начин, без всякакъв субективизъм ще бъдат освободени тези хора.
- Има ли такива "калинки", които сами напускат?
- Да, има такива.
- Кои са най-спешните ви задачи?
- Една от спешните задачи е, че трябва да имаме заместници, назначени от премиера. Тях ги чакам с желание, защото трябва да си разпределим дейностите за работа, тоест по структурата на министерството да отговарят за точно определени ресори. Един министър не може да отговаря за всичко, работата е изключително обемиста.
- Знаете ли вече кои ще са ви заместниците?
- Не. Но заявявам, че аз ще работя с всички, които желаят да работят за институцията министерство на земеделието.
- Вие минавате за надпартиен човек. Притеснявате ли се, че заместниците ви вероятно ще бъдат партийни представители?
- Ще се опитам да създам екип с тези хора, независимо по какъв начин те са определени. Мисля, че при всички случаи това ще бъдат професионалисти. Дали ще бъдат приети, или не от някои? Важното е ние да съставим един екип, който да работи заедно.
- Ако не харесате някой заместник, ще поискате ли друг?
- Ако не, в другия случай трябва аз да напусна. И това е възможно, всички сме временни, особено тук, на това място. Така че може да очаквате и това. Но аз по-скоро съм диалогичен човек, не търся конфронтацията и не ме интересуват партийните принадлежности, а професионалната характеристика и дейности. Единственото, което ще ме интересува, са резултатите. А да стигнем до тях, ще ни трябва много, ама много работа.
Ще ме извините и в това, че се съгласих да ви приема вас първи едва днес, защото помолих да няма никакви журналисти не заради неуважение към медиите, а защото ние още няма какво да кажем, с какво да се похвалим. Първо трябва да поработим малко.
- Какво за вас ще е успешен мандат - да го изкарате целия или да постигнете определен резултат?
- Въобще не ме интересува да изкарам мандата докрай.
Може да стоим и 2 дни, но да оставим малка следа.
А за да стане това, не бива да се приемаме насериозно - че всичко започва от нас. Ще приема всичко, което е добро в това министерство, а има много такива неща. Искам този негативизъм в публичното пространство да спре, не бива да стигаме дотам, че да създаваме отрицателен имидж, но важното е да стъпим на реалността. Искам да създадем дори и малка вяра в хората, че в тази страна има възможност за развитие на честно, почтено земеделие, защото географските, климатичните, почвените условия го позволяват.
- Как ще извадите от колапса традиционни отрасли като животновъдството и зеленчукопроизводството?
- Освен с помощ друг начин няма. Ще трябва да им се отделят малко повече средства.
Но за мен възстановяването не е само в парите. България има възможности, започвайки от производството, минавайки през получаването на продукция, която да се включи в хранителната верига, до търсенето на пазари - вътрешни и външни. Също резерви има и в начините, по които да спираме или да ограничаваме с митнически действия наличието на външна продукция в тези периоди от време, когато нашето производство е най-силно. Например в края на май имаме наши зеленчуци, които по качества са незаменими, и би следвало да има митнически закони, които да ограничават вноса.
- А възможно ли е това? Винаги досега се е твърдяло, че като член на ЕС не може да ограничаваме вноса.
- Сигурно има начини. Това е нашата цел - нали затова сме българско правителство. Още повече в програмата на премиера е залегнало, че трябва да обърнем по-голямо внимание на нашето земеделско производство. Така че трябва да се търсят начини да се ограничава вносът, по този начин ще се увеличат нашите производства. А увеличат ли се те, ще се увеличи и заетостта на населението, а оттам и доходността и стандартът на живот. Това е пътят. И в тази верига задължително трябва да включим и науката. Нашето земеделско производство трябва да се развива чрез иновации и предприемачество.
- Продължават преговорите за парите от ЕС за следващия програмен период. Готови ли сте за тях?
- Може да е тривиално, но не искаме време за толеранс, нито 100 дни, нито 10 дни, защото в края на юни трябва да се договарят тези неща. Трябва да се изготви спешно нова програма за развитие на селските райони. Така че ще ни бъде много трудно. Ако някой мисли, че в земеделието е лесно - парите идват от Европа и ги ползваме, не е така. Всяко евро ще бъде предоговаряно. Ще бъде защитавано, и то не само от министерството. Тук има един много важен въпрос. Трябва да се работи за по-доброто обучение на земеделските производители и издигането им на равнище да могат тези пари да си ги вземат сами. Не бива да чакат на благоволението на някой да им ги подари. Тоест те трябва да имат капацитета да участват във всички тези програми.
- Искате да кажете, че е по-добре земеделците да се научат сами да си правят проектите, за да не изтичат парите към консултанти ли?
- Точно така. Тези хора сами трябва да си вземат парите. И аз съм убеден, че поне 50% от всички земеделски производители могат да го направят вместо да "даряват" средства на някои консултанти. Освен че повече пари ще отиват в земеделието, така и хората ще почувстват удоволствието, че сами са си ги спечелили.

Сподели в: