Върни се горе

Д-р Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните, ще вземе участие на 14 и 15 май в поредната серия разговори на високо равнище в Брюксел за бъдещето на Общата селскостопанска политика. На заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство министрите на земеделието и рибарството на държавите-членки ще дискутират предвижданите промени в ОСП, като се очаква да бъде проведен „ориентационен дебат” по предложенията за регламенти за директните плащания, за развитие на селските райони и за хоризонтален регламент, който е част от пакета за реформа на ОСП от гледна точка на екологизирането й. В рамките на дебата държавите-членки ще представят своите позиции относно бъдещите „зелени” дейности, които ще трябва да се прилагат от всички земеделски производители.

 

С цел структуриране на дискусията на страните Председателството предварително разпространи документ, съдържащ темите за обсъждане, като делегациите са приканени да изразят своите виждания по тях. Темите включват приоритетните предложения за изменения в предложението на Комисията, с цел да се въведе гъвкавостта, която държавите-членки изискват за изпълнение на „зелените” цели. Другият основен пункт за дискусия обхваща възможните допълнителни мерки и гъвкавост, особено по отношение на екологично насочените площи, като се спазват целите за постигане на екологични ползи; повишаване качеството на почвите, водите и ландшафта и допринасяне за смекчаване на измененията на климата и приспособяването към тях.

 

На заседанието са предвидени още разговори в областта на рибарството, като се очаква също провеждане на ориентационен дебат по предложенията за регламенти по Общата политика в областта на рибарството и Европейския фонд за морско дело и рибарство.

 

По време на съвета, Комисията ще представи и информация за резултатите от проведената в Залцбург конференция относно бъдещето на аквакултурите, а делегацията на Швеция е представила искане, свързано с  прилагането на общото изискване за зашеметяване на животните преди умъртвяване.

Сподели в: