Върни се горе

Инвестиционните предложения са по мерки 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Проектите предвиждат почвоподготовка и залесяване с широколистни растения, почистване на площите, пострадали от пожари или други природни бедствия, или изграждането на различни системи за мониторинг и ранно откриване на горски пожари. Общата субсидия възлиза на 5 370 651 лева. Десетте предложения по мярка 223 получават 2 366 027 млн. лв, а останалите десет - по мярка 226 - 3 004 624 лв.

 

Местната власт в Твърдица например ще инвестира във високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение, а община Пирдоп ще използва парите за противопожарна кула. Със субсидиите от ПРСР община Долни Чифлик ще реконструира язовир. Своге планира да въведе система за откриване на горски пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда. По мярка 223 най-мащабни са плановете на община Върбица. Проектът предвижда отглеждането и залесяването на 1056 дка с широколистна растителност.


Сподели в: