Върни се горе

 

“Законът за изменение и допълнение на Закона за горите беше приет днес от Министерски съвет. Той е част от мерките, които предприехме за опазването на горските територии от незаконен добив и други незаконни дейности“. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева след провелото се днес заседание на Министерски съвет.

 

„Основната цел на предложените промени е засилването и по-ефективния контрол върху дейностите в горските територии”, обясни Десислава Танева. Промените са свързани с горското планиране и дейности в горски територии под 2 ха. независимо дали са собственост на физически или юридически лица, дейностите трябва да се извършват след влязла в сила горскостопанска програма или план, обяви министърът и обясни, че липсата на такова изискване до момента е довело до голи сечи в територии с концентрирана възстановена собственост на горски територии.

 

„Въвежда се задължение да не се извършват каквито и да било дейности в горските територии през тъмната част от денонощието", каза министър Танева. Собствениците на МПС-та, които превозват дървесина ще бъдат снабдени с GPS-устройства, за да могат контролните органи да осъществяват непрекъснат контрол в реално време. Тя допълни още, че се въвеждат и задължения на всички складове, където има придвижване на добитата дървесина и на местата, където тя се преработва ще бъдат поставени камери за постоянно видеонаблюдение. Предвиждат се и по-сериозни санкции за нарушения от лица, които имат права за маркиране на дървесината. Промените предвиждат разширяване на правата и териториалния обхват на горските служители в държавните предприятия за контрол.

 

Министър Танева каза още, че по отношение на опазването на горите върху земеделски територии, които са 105 000 ха. се въвежда процедура, която може да бъде и по инициатива на самия собственик на земята, който да поиска промяна на предназначението й, или да заяви за начин на ползване този за който е възстановена.

 

 

Сподели в: