Върни се горе

Животновъдите, които имат унищожени животни заради заболяването Заразен нодуларен дерматит, ще получат подпомагане от общо 2 милиона лева чрез минималната помощ de minimis, реши Управителният съвет на ДФ „Земеделие“.

 

Заявления за подпомагане ще се приемат от 8 юни в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ на областните дирекции на Фонд „Земеделие”. Срокът за изплащане на средствата е до 10 дни след подаване на заявлението.

 

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин или едно и също предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро за период от три последователни данъчни години.

 

Определената максимална ставка за едри преживни животни (ЕПЖ) под селекционен контрол по държавната помощ е 900 лв., а за стоковите едри преживни животни – 350 лева.

 

Интензитет на подпомагане

 

За едри преживни животни под селекционен контрол

 

900 лв.

за животни над 24 месеца

720 лв.

за животни над 12 месеца до 24 месеца (включително)

540 лв.

за животни от 6 месеца до 12 месеца (включително)

320 лв.

за животни под 6 месеца

 

За стокови едри преживни животни

 

350 лв.

за животни над 24 месеца

280 лв.

за животни над 12 месеца до 24 месеца (включително)

210 лв.

за животни от 6 месеца до 12 месеца (включително)

          140 лв.

за животни под 6 месеца

Сподели в: