Върни се горе

23 Акта за установяване на административно нарушение са съставили инспекторите от Българска агенция по безопасност на храните при извършените 1470 извънредни проверки за Никулден.

Проверявани бяха обекти за производство и търговия с риба и рибни продукти - производствени предприятия, складове за търговия на едро, заведения за обществено хранене, обекти за търговия на дребно, пазари в цялата страна.

При проверките са издадени и 29 Предписания, а 1 обект в София е с преустановена дейност, след като не са били представени документи за проследимост на предлаганите храни и суровини. Общо възбранените и бракувани храни са 126,4 килограма различни видове жива и охладена риба.

Най-честите несъответствия констатирани при проверките са свързани с неспазване на температурния режим за съхранение на рибата, пропуски при документите за произход, или при етикетирането, както и некоректно водене на документацията по СУБХ (системите за управление безопасността на храните).

Сподели в: