Върни се горе

13 договора на обща стойност 1 945 582,26 лв. са подписани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” през месец октомври 2013 г.

 

9 от подписаните договори са по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“ от ОП „Рибарство“. Общата им стойност е в размер на 1 716 717,44 лв. Те са свързани с дейности за местно развитие. Одобрените проекти са на:
-    Община Аврен за „Обновяване и развитие на зони за обществено  ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване привлекателността и качеството на живот в района”;
-    Община Царево за „Ремонт на пристанищен мостик в град Ахтопол”
-    Община Девин – проект за създаване на „Алеи на туриста“;
-    СНЦ "Младежки глас" – „Риболова и винопроизводството като туристически атракции в община Несебър";
-    Фондация „Николаевка“ - „Рибарска област Бяла - Долни чифлик - Аврен привлекателно място за развитие на туризма”;
-    Сдружение "Клуб по подводен риболов Несебър" – за закупуване на лодка RIB и колесар;
-    Туристическо дружество "Батьовци" за изграждане на туристическа инфраструктура и обновяване на туристическа маркировка в Община Батак - поставяне на 11 броя беседки и указателни табели до тях";
-    Фондация Микрофонд София – Проект за повишаване на капацитета на заетите в сектор "Рибарство" за прилагането на Закона за рибарство и аквакултури и свързаната с него нормативна уредба;
-    „Христо Димов - ЛЗД“ ЕООД за „Дообзавеждане на къща за гости гр. Бяла, Община Бяла с цел развитие на морския туризъм”.

 

 

По мярка 1.1. „Постоянно прекратяване на риболовна дейност“ са подписани 3 договора на обща стойност 214 889,85 лв. за нарязване на 3 риболовни кораба за скрап.  Проектите са на:
-    "Север експорт" ООД Варна за нарязване на риболовен кораб за скрап ШБ 5721;
-    "Харасимов" ООД Варна  за нарязване на риболовен кораб за скрап ВН 7682;

-    "Сами-2004" ЕООД за скрапиране на риболовен кораб „Свети Георги“ с външна маркировка ПМ 229.

 


Подписан е и договор с „Черноморски риболов Бургас“ АД по мярка 1.3. “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност“ за кораборемонт, докуване и подмяна на навигационна апаратура и пожарогасене в МО на РК 27, Рег.№ БС 290. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 13 974,97 лв.

 


Сподели в: