Върни се горе

Утре, 13 септември, от 10.00 часа в хотел „Анел”, гр. София, експерти от Министерството на земеделието и храните ще разясняват начините за кандидатстване по схемата на държавна помощ „de minimis” за подпомагане на земеделските производители от сектор „Плодове и зеленчуци”.

Приемът на документи за участие по схемата стартира на 3 септември 2012 г. На подпомагане подлежат регистрираните до 31.07.2012 г. по Наредба №3 от 1999 г. земеделски производители на домати (полско и оранжерийно производство), краставици (полско и оранжерийно производство), пипер, моркови, дини, пъпеши, зрял лук, главесто зеле, гъби „Печурка” от сектора на зеленчуците, както и ябълки, праскови, кайсии, череши, сливи, вишни и круши от сектора на плодовете. Земеделските производители не трябва да имат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”, към Държавния поземлен фонд, както и да не са предприятие в затруднение. Минималните изисквания за размера на стопанството е 1 декар за масивите заети с плодове или зеленчуци(полско производство), а останалите са без праг.

Съгласно правилата на помощта всеки земеделски производител може да получи до равностойността на 7 500 евро в рамките на 3 последователни години. Бюджетът по помощта за 2012 г. възлиза на 8 млн. лв., а окончателният размер на подпомагане на декар ще бъде определен след приключване на срока за подаване на заявления. Крайният срок за подаване на заявления е 21.09.2012 г.

Земеделските производители могат да подадат заявления за участие по помощта в отдел „ПСМП” към ОД на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице в случаите на кандидатстване като ЮЛ.

Информация за условията и изискванията за подпомагане по схемата, земеделските производители могат да получат на място в 28-те областни дирекции на ДФ „Земеделие”, на телефоните за връзка с областните дирекции, обявени на интернет страницата на Фонда, както и от публикуваните „Указания” на същата страница.

Сподели в: