Върни се горе

България, Румъния, Словения, Австрия и страните от Вишеградската група настояват за въвеждане на временна извънредна подкрепа за загубите на доход на производителите на мляко. Това стана ясно по време на срещата на земеделските министри на държавите в гр. Ческе будейовице, Чехия, в която участва заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Участващите държави подчертаха продължаващата тенденция за спад в цените на млякото и някои млечни продукти и се обединиха около мнението, че е необходимо Европейската комисия да предприеме действия за облекчаване на затрудненията в сектора.

Увеличаване на интервенционните цени, временно въвеждане на възстановявания при износ, включително за сирена, както и разширяване обхвата на схемата "Училищно мляко" са част от  допълнителните мерки, които бяха обсъдени. По време на срещата заместник-министър Грудев акцентира и върху необходимостта от запазване на производството на мляко в планинските и необлагодетелстваните региони. Той подчерта, че "за България този въпрос е много важен, тъй като делът на планинските и необлагодетелстваните райони заема повече от половината от територията на страната".

Страната ни получи широка подкрепа по отношение на сформирането от ЕК на техническа работна група с всички държави членки. Нейната цел ще бъде изработването на унифициран набор от правила, които да помогнат на фермерите в тези райони при адаптирането на хигиенните разпоредби.
Сподели в: