Върни се горе

„Делойт България“ е избраната фирма, която да извърши сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България за финансовата година, включваща периода 16 октомври 2013 г. – 15 октомври 2014 г., и препотвърждаване на проверки на място, извършени от Разплащателна агенция във връзка с финансова година 2014 година. Критерият, по който е избран победителят, е най-ниската предложена цена. „Делойт България“ ЕООД предложи да извърши услугата за 539 хил. лв. без ДДС, а на второ място са „Ърнст и Янг Одит“ ЕООД с предложена цена от 1,08 млн. лева.
„Проведохме открита, прозрачна, ясна и честна процедура, като успяхме да постигнем цена, която е двойно по-ниска от прогнозната, която беше 1,2 млн. лв.“, каза заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Той уточни, че срокът, в който трябва да бъде представен завереният сертификационен доклад, е 30 януари 2015 година.

Сподели в: