Върни се горе

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков и кметът на град Рудозем Румен Пехливанов направиха първа копка на спортна зала, която се изгражда по проект по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 в град Рудозем.  Инвестицията в размер на над 5 млн. лева е безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по ПРСР. Със средствата ще бъдат изградени и две спортни игрища в селата Елховец и Чепинци. Министър Греков каза, че се радва, че с помощта на Програмата за развитие на селските райони се постига подобряване на културните, спортните и социалните услуги на хората в тези райони.

    

Община Рудозем е спечелила проекти и по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" за реконструкция на общински пътища и улици. Министър Греков пожела всички проекти да бъдат завършени в срок.

    

Той участва в празника на град Рудозем по повод 100-годишнината от създаването на общината и поздрави местните хора. На събитието присъства и зам.-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова.


Сподели в: