Върни се горе

Държавен фонд „Земеделие“ , от днес, започна изплащането на 218 млн. лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. До момента са изплатени средства на кандидатите, със заявления за подпомагане по направленията: „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“, „Традиционно отглеждане на овощни култури“; „Контрол на почвената ерозия“; „Биологично пчеларство“, „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“. Плащане ще получат и стопаните направили комбинация от изброените направленията

 

Сподели в: