Върни се горе

Заместник-министърът се срещна с представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България

„Екипът на министерството е отворен за съвместна работа и креативно сътрудничество с бизнеса при обмяната на становища и опит в областта на развитието на земеделието, храните, горите и селските райони.” Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев по време на среща с представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България.


Изпълнителният директор на асоциацията Добрин Иванов подчерта наличието на експертиза у колективните членове на асоциацията по темите, свързани с аграрното и горско развитие и очерта проблемните области, в които очакват сътрудничество от страна на институциите.
В момента се прави внимателен анализ на опита от прилагането на досегашната Програма за развитие на селските райони и се включват по-модерни механизми, включително и за комуникацията по нея, така че тя да стане още по-достъпна и атрактивна и за местните инициативни групи и малките фермери, като индикативния график се спазва, увери заместник-министър Добрев на въпрос за предстоящото стартиране на мярка 6.4. от страна на Националния съюз на малките и средни предприятия.


Представителите на асоциацията от Националния съюз на земеделските кооперации в България и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост бяха поканени за участие в експертна група, която да обсъди проблеми при прилагането на Наредбата за контрол в горските територии. Беше взето решение и да се проведе отделна среща с участието на заинтересовани страни от асоциацията по по-общата тема за визията за развитие на българските гори.


Бяха поставена и темата за предоставянето на напоителни съоръжения от страна на Националния съюз на водоползвателите, като се акцентира, че през последната година няма констатирани нарушения от тяхна страна.


В дебата участие взеха изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Григов Гогов, заместник-изпълнителният директор на БАБХ инж. Николай Роснев, както и директорите на дирекция „Хидромелиорации” Панайот Господинов и на дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” инж. Олег Илиев. Присъстваха и експерти от дирекции „Обща политика по рибарство” и „Развитие на селските райони”.

Сподели в: