Върни се горе

„Радвам се да представя своя новосформиран екип”, обяви днес на пресконференция министърът на земеделието и харните проф. дсн  Димитър Греков.

 

Валентина Маринова, досегашен Главен секретар на Изпълнителната агенция по горите и Явор Гечев, депутат от БСП, са новите заместник-министри на земеделието и храните от днес, които заедно с Бюрхан Абазов, назначен на 13 юни 2013 г. ще си поделят ресорите, свързани със земеделие и храни.

 

Д-р инж. Валентина Маринова е родена през 1969 г. Магистър е по горско стопанство от Лесотехническия университет в София и е специализирала международни отношения и международен бизнес във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Работила е като помощник-лесничей и лесничей в горските стопанства в Твърдица и Котел, а от 1999 г. e директор на Държавно лесничейство – гр. Котел и от 2002 до 2006 г.- директор на Дивечовъдна станция – гр. Котел. От януари 2006 г. е главен секретар на Изпълнителната агенция по горите.

 

Явор Гечев е роден през 1978 г. и е завършил Аграрния университет в Пловдив със специалност "Растителна защита". Специализирал е политически мениджмънт в института за социална интеграция и в НБУ. Първите осем години от професионалната му биография са на земеделски производител. В периода 2008-2010 заема различни длъжности в ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция, след което се връща в частния сектор и се занимава с производство и търговия със селскостопански продукти. Избран е за народен представител в 42-ото Народно събрание.

 

Бюрхан Абазов е роден през 1965 г. и се е дипломирал във Висшия селскостопански институт в  гр. Пловдив  като инженер – агроном, маркетинг и мениджмънт. Работил е като председател на Общинска поземлена комисия в гр. Ветово, обл. Русе. От юни 1996 до октомври 2001 г. развива частен бизнес в сферата на земеделието и животновъдството.  От октомври  2001 г. до март 2005 г. е Директор дирекция „Поземлени отношения” в Министерство на земеделието и горите, а от март 2005 г. до юни 2009 г.  заема  поста заместник министър на земеделието и горите с ресор – Поземлени отношения, Поливно земеделие, Рибарство и аквакултури, Структурна политика, Директни плащания на площ. От  юни до октомври 2009 г. е народен представител в 41- вото Народно събрание и  член на Комисията по земеделие и гори. След октомври 2009 г. се занимава с частен бизнес.


Министър Греков заяви, че сега, когато неговите заместници са назначени, в кратък срок ще бъдат посочени и техните ресори.

Сподели в: