Върни се горе

Държавните горски предприятия имат готовност да предложат общо над 1 220 000 пространствени кубични метра дърва за огрев за директни продажби, с цел задоволяване нуждите на населението. До момента общо реализираната дървесина е около 300 000 куб. метра, което е 24% от общия обем. Изоставане се наблюдава при Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян и Югозападно, гр. Благоевград, съответно с реализация 19% и 18%. Северозападното предприятие, гр. Враца е с най-много продажби 46% от плануваните за годината. Продажната цена на дървата за огрев, добивани от самите лица варира между 12 и 16 лв. за кубичен метър за широколистните и за иглолистните съответно от 5 до 11 лв. Физическите лица закупуват дърва на корен за лична употреба от горските територии, собственост на общината, в която е постоянният им адрес или по списъци, изготвени от кметовете на общините или на населените места.  

 

 

Цените на дървата, предлагани от горски склад варират между 30 и 36 лв. за широколистните и средно 22 лв. за иглолистните. Цените не включват разходите за трансторт, товарене и разтоварване. Тези дейности се заплащат от купувачите.

 

Освен директните продажби на физически лица от държавните горски и ловни стопанства, дърва за огрев се предлагат и от фирми, закупили дървесина след провеждане на търгове от стопанствата.

 

 Припомняме, че зам.- министър Валентина Маринова, след среща с директорите на държавните предприятия в средата на миналия месец, пое ангажимент да се уведомяват редовно  гражданите за снабдяването с дърва за огрев.

Сподели в: