Върни се горе

Документът може да послужи на кандидатите за кампания 2012 при получаване на нисколихвен кредит от търговските банки, с които ДФ „Земеделие” е подписал меморандум за сътрудничество. Той се издава при поискване от областната дирекция на ДФЗ, където кандидатът е подал общо заявление за подпомагане. Удостоверението съдържа информация за декларираните от земеделския производител площи и животни, както и прогнозен размер на субсидиите, които ще получи по схемите за единно плащане на площ и за животновъдство.

 

Чрез договорените условията за изгодни кредити ДФЗ продължава вече добре установената практика активно да съдейства на земеделските производители по-лесно да осигурят финансиране за дейностите си.

 

Банките, подписали меморандум за сътрудничество с фонд „Земеделие”, са следните:

"Алианц Банк България"

"Банка ДСК" ЕАД

"Банка ПИРЕОС България" АД

"Българо-американска кредитна банка" АД

"Българска банка за развитие" АД

"ИНВЕСТБАНК" АД

"Интернешънъл Асет Банк" АД

"МКБ Юнионбанк" АД

"Обединена Българска Банка" АД

"Общинска банка" АД

"ПроKредит Банк (България)" АД

"Райфайзенбанк (България) ЕАД

"СИБАНК" АД

"Сосиете Женерал Експресбанк" АД

"Тексимбанк" АД

"Токуда Банк" АД

"Търговска Банка Д” АД

"УниКредит Булбанк" АД

"Централна кооперативна банка" АД

"Юробанк И Еф Джи България" АД

Първа инвестиционна банка

Корпоративна търговска банка

Емпорики банк.

„Ти би ай Банк” ЕАД

Сис Кредит

Сподели в: