Върни се горе

В рамките на десетина дни, инспектори на ИАРА са извършили масирани проверки по водоеми в страната и търговски обекти за продажба на риба. Общо от проверките са иззети близо 4 км /3 780 метра/ бракониерски мрежи и различни риболовни уреди. Съставени са 17 акта на нарушители. Върната незаконно уловена риба във водоемите е общо 105 кг.

 

По сигнал на тел. 112, инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Разград са извършили нощна проверка на язовир ”Бели Лом” за наличие на бракониерски мрежи. Контролните органи са предприели незабавни действия по локализирането на мрежата и екстрахирането и от водата. Въпреки изчаквателните действия лицата поставили незаконния риболовен уред не са се появили. Мрежата с дължина 600 метра е иззета и е съставен е констативен протокол срещу неизвестен нарушител.  Уловената риба е върната във водата.

 

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Кърджали са извършили рутинна проверка на язовир „Кърджали“. Открити и извадени от водата са бракониерска хрилна мрежа с дължина 30 метра и 2 бр.сари /комбайни/ с обща дължина 300 метра. Риболовните уреди са иззети и е съставен протокол срещу неизвестен нарушител.

 

Инспекторите са извършили и съвместна проверка на язовир "Студен кладенец" със служители на СПУ гр.Кърджали. Там са намерени и извадени от водата 4 бр. бракониерски хрилни мрежи с обща дължина 200 метра на неизвестен нарушител. Съставен е констативен протокол.

 

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Хасково са извършили проверка на язовир“ Ивайловград“. Съставени са два акта за извършване на улов на маломерна риба и риболов през тъмната част на деня. От нарушителя са иззети една въдица, 1 бр., макара, 1бр, плувка и 1 бр., единична кука. Уредите се намират на съхранение в склада на сектора.

 

Инспекторите са извършили и още една проверка на язовир „Ивайловград“ в района на с.Малки воден, в местността "Дуван дере". Открити са 4 бр. бракониерски  хрилни мрежи с обща дължина 200 метра. Те са иззети и е съставен протокол срещу неизвестен извършител.  

 

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Стара Загора и доброволни сътрудници са извършили проверка на язовир “Жребчево“. В местността „Лаката“ са открити и извадени от водата са 600 метра бракониерски мрежи. Уловената в тях 12 кг. риба /10 кг. бяла риба и 2 кг. каракуда и платика/ е върната във водата. Мрежите са иззети и е съставен констативен протокол срещу неизвестен извършител.

 

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Пазарджик по сигнал  са извършили нощна проверка по вода на язовир „Батак“. В района между местностите "Костандовски залив" и  "Студенец" е открита мрежа в работно положение с дължина около 160 метра и размер на окото 60 мм. Мрежата е иззета и е съставен протокол срещу неизвестен извършител.

 

По подаден сигнал от СЛРД "Сокол"- Пазарджик, инспекторите на ИАРА са извършили проверка и на баластриера "Звъничево". Общо са проверени 22 любители риболовци, като нарушения на Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ не са констатирани.

 

При извършване на нощна проверка на язовир „Батак“ в района  между Острова и Баташки залив,инспекторите са иззели  4 бр. мрежи с обща дължина 720 метра.В района на „Костандовски залив“ е иззета една мрежа с дължина 80 метра. Съставени са протоколи.

 

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Ловеч са извършили проверки по поречието на река Вит от с. Бежаново до с. Рибарица. Хванати са нарушители, извършващи риболов с мрежа, парашут и срекмета. Съставени са 9 бр. актове. Иззети са 5 бр. въдичарски комплекта, един парашут, две хрилни мрежи с дължина 60 метра и две срекмета.

 

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Търговище са извършили проверка с патрулна лодка във водите на язовир „Ястребино“. Открити и извадени от водата са бракониерски мрежи с обща дължина 80 метра. Уловената 5 кг.риба от вида червеноперка и каракуда е върната във водата. Съставен е констативен протокол срещу неизвестен извършител.

 

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Русе съвместно със служители на ОП “Спортни имоти” Русе и СЗ “КООРС” Русе са извършили проверка по сигнал на езеро“Липник”, с.Николово. Открити и извадени от водата са 3 бр. забранени уреди тип “хапки”( влакно с куки и стръв ). Установено е лице извършващо любителски риболов без билет, за което му е съставен акт съгласно ЗРА.  

 

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Силистра  са извършили проверки в акваторията на пристанище Силистра. Констатирани са 3 бр. нарушения на ЗРА.Установени са и са конфискувани 2 бр.мрежени уреди с обща дължина 250 метра в работно положение.В мрежите е установен улов на 8 кг. маломерна риба от вида бяла риба,щука и платика. Рибата е върната във водата.Съставен е акт на лице, извършващо любителски риболов без билет.За извършените проверки са съставени констативни протоколи.

 

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Враца са извършили проверка по река Огоста, в района на село Бутан, село Гложене, село Хърлец, с. Софрониево. Съставени са 3 акта на лица , извършващи риболов без билет. Заловено е лице , извършващо риболов на маломерни риби - щука. На лицето е съставен акт по ЗРА, а рибите са върнати обратно във водата. Уредите на нарушителите са иззети от контролните органи на ИАРА.

 

Извършена е проверка и по търговските мрежи на с. Добролево и село Рогозен. Не са констатирани нарушения по Закона за рибарството и аквакултурите.

 

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Добрич са извършили проверка на езеро Дуранкулак. Открити и извадени от водата са хрилни мрежи с обща дължина 800 метра. Уредите са унищожени и e съставен протокол срещу неизвестен извършител. Уловът от 80 кг. сребриста каракуда е върнат във водата, а 20 кг. сом е дарен на Социален патронаж гр.Шабла.

Сподели в: