Върни се горе

Курсовете за подготовка на кандидати за придобиване право на лов, започнаха и ще продължат до 30 май. Те се провеждат по програма, условия и ред, утвърдени от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Тази година записалите се кандидати са над 3 700. Програмата за обучение включва теория по дивечознание, законодателство, дивечоразвъждане, стопанисване, ползване и опазване на дивеча, начини, методи и средства за ловуване, оръжезнание и ловна стрелба, ловна кинология, болести по дивеча, както и оказване на първа медицинска помощ. В практическото обучение кандидат-ловците трябва да овладеят техниката на боравене с ловно оръжие, която включва сглобяване и разглобяване на видове гладкоцевно ловно оръжие и системи, видове ловни пушки и боеприпаси, зареждане, спускане на предпазителя и насочване на заредено оръжие. Обучаващите също се запознават с цялостната подготовка за стрелба - стойка на тялото, хват на оръжието за произвеждане на точен изстрел, премерване, спускане и положение на оръжието след произвеждане на изстрел. В програмата е заложена и стрелба по силует и по асфалтови панички.

 

Големият обем от теория и практика, залегнали в курсовете е с цел по-добрата подготовка на бъдещите ловци, тяхната безопасност и недопускане на инциденти по време на ловните излети.

 

Лицата, провеждащи курсовете са специалисти в областта на ловното стопанство, с най-малко 10 годишен опит. Лекторите за практическата подготовка са експерти по оръжезнание и боравене с ловно оръжие, както и инструктори по ловна стрелба.

 

Кандидатите за придобиване право на лов се допускат до изпит след завършен курс на обучение и практическа подготовка. Изпитната сесия се провежда в държавните горски и ловни стопанства от 5 юни до 20 юли по график, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ.

Сподели в: