Върни се горе

4 908 проверки по официален текущ контрол в обектите от търговска мрежа и обществено хранене, производствени предприятия и складове за съхранение и търговия с храни извършиха инспектори от Областните дирекции по безопасност на храните в цялата страна. Издадени са 290 предписания и 110 Акта за установяване на административно нарушение. С временно преустановена дейност са 6 обекта. Възбранени и бракувани са общо 1 290 килограма хранителни продукти. Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните във Варна са открили в склад 800 килограма млечни продукти без документи за произход, като цялото количество е бракувано.

 

Продължават и засилените проверки в обектите от търговска мрежа и обществено хранене по морските курорти в регионите Бургас, Варна и Добрич. Проверени са 256 обекта, в това число 31 обекта предлагащи услугата „all inclusive“. Издадени са 34 предписания и са съставени 20 Акта за установяване на административно нарушение.

 

Насочени за унищожаване са 18,5 килограма малотрайни колбаси /поради изтекъл срок на годност/, както и 1,3 килограма миди. Констатирани са несъответствия в поддържането на системите за самоконтрол, липса на етикетировка, неправилно съхранение на храни, наличие на храни с изтекъл срок на годност. Отново е намерен обект, нерегистриран по реда и условията на чл.12 от Закона за храните.

 

За периода 22 – 29 юни 2012 година при проверените обекти предлагащи оферти за почивка „all inclusive” не са установени несъответствия по:

 

- сградов фонд и оборудване на кухните, капацитет на търговската зала и предлаган асортимент в обекта.

 

- необходимо пространство за работа и професионално оборудване, гарантиращо съхранението и приготвянето на храните по безопасен начин.

 

- брой на персонал зает в кухненския блок, съобразно местата за хранене в търговската зала, както и асортимента на предлаганата кулинарна продукция в обекта.

Сподели в: