Върни се горе

На 11.12.2012 г. Изпълнителната агенция по лозата и виното ще проведе откриваща пресконференция по проект „Оптимизиране на управлението на политиката в лозаро-винарския сектор на Р България и усъвършенстване на националното законодателство чрез развитие на партньорството със заинтересованите страни“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Това е първият проект с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, за Изпълнителна агенция по лозата и виното. Пресконференцията ще се проведе на 11.12.2012 г. в Интер Експо Център, зала „Родопи“ от 10:00 часа.

На пресконференцията ще присъстват инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на ИАЛВ, г-н Георги Динев - ръководител проект, г-н Даниел Стойков – координатор на проект и г-жа Нина Филипова – технически сътрудник, като същите ще запознаят присъстващите с целите на проекта, целевите групи и дейностите на проекта.  

Сподели в: