Върни се горе

Утре, 5 февруари 2013 г., министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще вземе участие в обществено обсъждане на промени в Закона за храните. Събитието ще се състои от 11:00 часа в хотел „Анел”, гр. София.

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните предвижда изграждането на кланични пунктове за клане на животни за лична консумация. Това е в изпълнение на изискванията на Европейското законодателство, което касае странични животински продукти, в частност клане на животни за лична консумация във ферми и задни дворове. С проекта се определят и изискванията при транспортирането на храни и регистрацията на транспортните средства за превозване на храни. В отделна глава на законопроекта се уреждат, също и условията за извършване на търговия по интернет.


Сподели в: