Върни се горе

Министерство на земеделието и храните разработва нова държавна помощ, която ще компенсира загубите на животни вследствие на природни бедствия. „В момента има действаща помощ за земеделски земи, но целта ни е да помогнем на фермерите със загинали животни“, посочи министър Десислава Танева на среща със земеделски производители в село Крушаре, област Сливен. Тя допълни, че новата държавна помощ ще бъде изпратена до няколко месеца за нотификация от Европейската комисия. „Трябва да си вземем поука, както от наводнението в село Бисер, така и от бедствията след него, и подготвяната схема е стъпка в тази посока“, подчерта Танева. 

 

Предвижда се от 2015 до 2020 г. през новия програмен период да се прилагат две държавни помощи, свързани с компенсиране на загуби в резултат на неблагоприятни климатични условия. Едната е за компенсиране на загубите по унищожени култури, като при нея се запазва обхватът и условията на досегашната помощ. Втората е за компенсиране на щети по унищожени животни и пчелини от природни бедствия, като компенсациите се предвижда да са 100% от средните пазарни цени за живи селскостопански животни по видове, категории и кошери.

 

По отношение на залетите площи, министър Танева каза, че областните дирекции по земеделие са в готовност при първа възможност, когато времето позволява, да констатират загубите и впоследствие фермерите да кандидатстват по съществуващата помощ за напълно пропаднали площи.

 

Министър Танева коментира, че причина за наводнените земеделски земи от язовир „Жребчево“ са неизпълнените предписания на Министерство на околната среда и водите. „ В случай че предписанията са били спазени на време, последиците нямаше да са толкова сериозни. Не можем да спрем природата, но сме длъжни да изпълняваме закона и предписанията на специалистите“, каза в заключение министър Танева.

Сподели в: