Върни се горе

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева участва в неформална среща на министрите на земеделието на страните-членки на Европейския съюз, която се провежда в град Шамбор, Франция. Срещата е по покана на френския министър на земеделието Стефан Льо Фол в условията на дълбока политическа криза в ЕС след Брекзит и криза в земеделския сектор за новата ОСП след 2020 год. Първа крачка по дългия път на дебата за нова ОСП и единна Европа.

По време на срещата министър Танева заявви, че следва да бъдат отчетени положителните резултати от прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) досега, слабостите и колебанията на гражданите и фермерите по отделни инструменти, липса на други такива, перспективата за развитие на сектора и пазарите и в трети страни. Този анализ трябва да обедини страните-членки на ЕС да приемат общи стратегически цели на земеделската европейска политика и тогава да се приема ново законодателство.  Тя представи визия за нова ОСП с единен подход в подкрепата на страните, с три фокуса на подкрепа: селски райони, пазарна усойчивост (инструментариум за превенция на риска от кризи и повишаване добавения доход на фермера в агрохранителната верига); ефективност и конкурентноспособност на фермера.

 

Това е първа среща на министрите на земеделието на съраните-членки на ЕС за дебата заОСП след 2020 год.

Министрите се обединиха за развитие на следните концепции съгласно приетото заключение накрая:

 

1. В никакъв случай да не се допуска екзит от ОСП. Европа трябва да стане по-силна и ОСП е решение на предизвикателствата пред Европа: храна, екология, изменение на климата, санитарна криза;

 

 

2. ОСП трябва да бъде силна и да разполага с адекватен бюджет, който да е пропорционален на амбициите на държавите-членки по отношение на земеделието;

 

 

3. Трябвада се разработят инструменти за подобряване мястото и дохода на фермерите в агрохранителната верига, като се разпределят рисковете между първичните производители, преработватели, дистрибутори и потребители;

 

4. Необходимост от опростяване на ОСП, както и за по-ефективни инструменти за управление на кризи.
Сподели в: