Върни се горе

 

За това се договориха на работна среща ръководството на ИАРА и представители на  браншови организации от сектор „Рибарство“, любители риболовци и рибари

 

Изпълнителният директор на ИАРА г-н Майдън Сакаджиев, зам.-изпълнителният директор г-жа Маргарита Петкова и експерти на ИАРА обсъдиха на работна среща с представители на браншови организации и асоциации от сектор „Рибарство“, ловно-рибарски сдружения, клубове по спортен риболов, рибари и любители риболовци, подготовката на проект за промени в Закона за рибарството и аквкултурите.

 

„Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ е в процес на подготовка на промени в Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), касаещи секторите „Рибарство“, „Аквакултури“ и „Любителски риболов“ за осигуряване на ускорено, приоритетно и устойчиво развитие на сектора и риболова в България, заяви при откриване на срещата изпълнителният директор на ИАРА г-н Майдън Сакаджиев. Той заяви, че ИАРА е осъществила широко запитване и прием на предложения от всички заинтересовани страни за промени в Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, като подчерта, че очакванията на агенцията са се оправдали с постъпилия значителен брой /над 100/ сериозни и практични предложения за промени в ЗРА.


На работната среща беше обсъдена необходимостта от промяна на Закона за рибарството и аквакултурите във всички аспекти и във връзка с:

 

•    Новата Обща политика за рибарството на ЕС;
•    Облекчаване на административните процедури и тежести. Лицензионни режими;
•    Стимулиране на рибарството като бизнес и хоби;
•    Подобряване на конкурентоспособността на сектора на аквакултурата;
•    Насърчаване на икономическата активност в сектора;
•    Потенциални пречки и предизвикателства за развитие на сектора.


Всички участници в срещата се обединиха около идеята за сформиране на тематични работни групи по „Рибарство“, „Аквакултури“ и „Любителски риболов“, които да разгледат постъпилите предложения и подготвят промените  в Закона за рибарството и аквакултурите по отделни сектори.


„Един от основните мотиви за промяна на ЗРА е да защитим бранша и да го доразвием“, заяви заместник-изпълнителният директор на ИАРА г-жа Маргарита Петкова. Тя подчерта че, сформирането на отделни работни групи ще даде възможност за по-детайлно обсъждане на проблемите и изглаждане на противоречията между всички заинтересовани страни.


На срещата бяха представени и някои конкретни предложения за промени в ЗРА, като:
-    Отлагане на изискването малките рибари да се регистрират като юридически лица;
-    Аквакултурата /рибопроизводството/ да стане приоритет на държавата, дори да се отдели в нов Закон за рибопроизводството;
-    Рибарите да се регистрират като земеделски производители;
-    Да се регламентира тоочно и ясно, част от събираните средства от риболовни билети да отиват за зарибяване;

-    Да се помисли за самоорганизация и самоуправление на любителския риболов.

 

Сподели в: