Върни се горе

„Многократно изразяваните от мен опасения относно третата обществена поръчка за избор на сертифициращ орган по Програмата за развитие на селските райони, която беше стартирана на 11 юни 2014 г., се потвърдиха. Днес Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна процедурата. Невъзможността за провеждането на три процедури за обществени поръчки в рамките на една година поставя под риск сертифицирането на около 1,650 млрд. лв., които вече са платени от държавния бюджет. От тук нататък ще се възползваме от всички законови възможности записани в Закона за обществени поръчки, за да може да се осъществи бърз и адекватен избор на сертифициращ орган, предвид създалите се форсмажорни обстоятелства. Предвид фактите Европейската комисия също отложи крайния срок за сертифициране на средствата до края на януари 2015 година. „
Сподели в: