Върни се горе

От днес, 5.07.2013 г., ДФ „Земеделие”, чрез своите областни дирекции започва да издава „Удостоверения за декларирани площи/животни по схеми” за Кампания 2013, които могат да послужат на кандидатите за подпомагане по директни плащания пред търговските банки за отпускане на кредити.

 

В удостоверението се съдържа информация за декларираните в общото заявление площи/животни и е включен прогнозен размер за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за подпомагане в животновъдството.

 

Удостоверенията се издават от областните дирекции на фонд „Земеделие” – по място на подаване на заявленията за „Директни плащания”,  при поискване от кандидатите за подпомагане.


Сподели в: