Върни се горе

5502 проверки извършиха инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите. Контролът е реализиран в последните 3 дни, между 5-и и 7-и юли, като в резултат са съставени 91 акта и 26 констативни протокола. 

Служителите от държавните предприятия са реализирали общо 2291 проверки по Закона за горите. Те са на 1054 обекта за добив на дървесина, 884 превозни средства, 15 ловци, 21 риболовци и 317 други физически лица. Съставени са  19 акта и са задържани са  12 плътни кубически куб. м и 0,50 пространствени куб. м дърва, едно моторно превозно средство, един кон, една каруца и 4 моторни триона.  

В същия период инспектори от  регионалните дирекции по горите са извършили общо 3 211 проверки. Контрол е реализиран на 358 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 618 обекта за добив на дървесина, 1 062 превозни средства, транспортиращи дървесина, 132 риболовци и 1 041 физически лица. Съставени са 26 констативни протокола и 72 акта за установени административни нарушения. Задържани са общо 30 плътни куб. м обла строителна дървесна, 12 пространствени кубически метра дърва за огрев, едно моторно превозно средство, 4 каруци с 4 коня и 370 килограма недървесни горски продукти и липов цвят.

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Кюстендил са съставили акт за сеч на немаркирани дървета на физическо лице. Нарушението е констатирано при извършване на проверка в обект за добив на дървесина в землището на село Кошарево, за който е издадено позволително за сеч.           

Инспекторите от Регионална дирекция по горите –  Пазарджик са задържали общо 30 плътни кубически метра обла строителна дървесина. Нарушението е установено по време на инспекция на обект за добив на дървесина в местността „Кара тепе“. В хода на проверката горските служители установяват, че същата тази незаконно отсечена дървесина е складирана на обособения временен склад на обекта за добив, в който вече има определено налично законно добито количество. За констатираното административно нарушение служителите на РДГ-Пазарджик са съставили констативен протокол и са задържали цялото количество налична дървесина на временния склад. По случая е образувано досъдебно производство.

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – София са съставили 4 акта за незаконно добита дървесина. Нарушението е констатирано по време на обходи в горските територии в района на Ихтиман в тъмната част на денонощието. Проверяващите спират за проверка лица, транспортиращи дърва за огрев от зимен дъб и цер. Оказва се, че превозваните дърва не са маркирани с контролна горска марка, производствена марка или общинска марка и не са придружени с превозен билет. По случая са задържани 4 каруци с 4 коня и дървесината с неясен произход с общ размер от 6 пространствени кубически метра.

Горските инспектори от РДГ-София са спрели за три дни дейността на два обекта за преработка и търговия с дървесина в района на дейност на РДГ-Благоевград. Проверяващите са констатирали липса на постоянно видеонаблюдение на входа и изхода за един от обектите и липса на записи от изображенията на системата за видеонаблюдение в другия обект. За установените нарушения са съставени общо 2 акта на двете фирми, притежаващи обектите.

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Шумен са съставили 11 акта за установени административни нарушения по Закона за лечебните растения за незаконен добив на 90 килограма липов цвят. Нарушенията са констатирани по време съвместна акция със служители от МВР и от Държавно горско стопанство – Върбица в землището на село Бяла Река, община Върбица. Инспектиращите са задържали липовия цвят по време на неговото транспортиране.

За същия период от време три екипа горски служители са проверили общо 233 превозни средства, натоварени с дървесина на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. В хода на проверките са не са констатирани нарушения на горското законодателство.

Сподели в: