Върни се горе

 

Министерството на земеделието и храните призовава сдруженията на производители и търговци, предлагащи земеделски и хранителни продукти, да подават предложения за промоционални програми за дейности за популяризиране на земеделски и хранителни продукти в Европейския съюз и в трети страни.

 

Предложенията се подават в срок до 30 септември 2012 г. в Министерство на земеделието и храните.

 

Необходимата за кандидатстване документация е публикувана на интернет страницата на МЗХ: www.mzh.government.bg , тя би могла да бъде получена и чрез писмено поискване, подадено на гише „Деловодство” в приемната на МЗХ - гр. София, бул. Христо Ботев № 55, или изпратено на факс (02) 981 43 52.  

 

 

Сподели в: