Върни се горе

Утре, 23 ноември, от 13:30 часа, министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков и министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще открият проекти по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., в община Самуил, област Разград. Церемонията ще се състои на пътя между село Хума и село Богомилци.

 

Сподели в: