Върни се горе

Фонд „Земеделие” изплати 99 120 лв. минимална помощ de minimis на 23 земеделски производители за отглеждане на памук. Усвоените средства са с около 30% повече от миналата година. Подпомогнати са 1 709 дка при 1 328 дка през 2011г.

 

Държавната помощ в размер до 580 лв. на хектар се предоставя за втора поредна година и е за купуване на семена, продукти за растителна защита и торове за производство на памук.

 

Общият размер на предоставените на един земеделски производител помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро за период от три данъчни години /2010 г. – 2012 г./.

Сподели в: