Върни се горе

Търсим варианти да намалим цената на дървесината. Това заяви зам.- министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова на среща с председателя и зам.-председателя на БУЛПРОФОР Антоний Стефанов и Димитър Джоков. Тя отново коментира, че  състоянието на пазара  показва,  че е необходимо да се върви към намаление на цените, като уточни, че в момента подробно се анализират резултатите от приключилата наскоро първа тръжна сесия. „Гората дава хляб на десетки хиляди граждани и ние с нашите действия носим отговорност към тях”, добави още тя.

 

Днес в Министерски съвет се разглежда предложение за промяна на  постановление, засягащо горския сектор, с което се намалява стойността,  внасяна във фонд „Инвестиции в горите”, в случаите, когато се ползва съхнещата дървесина, съобщи зам.-министър Маринова и поясни, че така крайната цена на падналата и съхнещата дървесина се очаква да бъде значително по-ниска.

 

„Министерство на земеделието и храните е изпълнило искането на браншовите организации пакетите дървесина, които ще се предоставят на бизнеса, да са по асортименти”, изтъкна зам.-министърът. Тя поясни, че в една група  са  трупите, а в друга са технологична дървесина и дърва за огрев.

 

Представителите на БУЛПРОФОР се изразиха своите впечатления от провелата се първа тръжна сесия и заявиха, че очакват реално намаление на цените на дървесина, за да може да бъде гарантирана сигурността в  горския сектор.

 

На срещата се коментира състоянието на горския сектор, предстоящите промени в Закона за горите, Наредбата за дейностите в горските територии, разширяването и на горската пътна мрежа и достъпа до насаждения, възможни промени във връзка с лицензите и регистрация на лесовъдите, цените на тръжните документи, размерът на гаранциите и авансовите вноски. Обсъждани приоритетите за бъдещата  съвместна работа.

 


Сподели в: