Върни се горе

Зам.- министър д-р инж. Валентина Маринова поздрави служителите на Държавно горско стопанство- Смолян по случай  100-годишния им юбилей на тържествен концерт в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ . „Това са сто години упорит човешки труд на лесничеи, стражари и работници“, заяви зам.-министър Маринова и подчерта важността на работата на горските служители за възстановяване и устойчиво развитие на дивеча, за запазване и обогатяване на видовото разнообразие.  Според ресорния зам.- министър  всички  носим огромна отговорност за ефективното управление на горския и дивечовия ресурс.

 

По-рано пред журналисти зам.-министър Маринова коментира, че МЗХ своевременно се е справило със задоволяването на местното население с дърва. „Над 130 000 българи вече са си закупили дърва за огрев“, каза тя и подчерта, че няма региони в страната, в които да има недостиг на тази отоплителна суровина.

 

Зам.-министър Маринова бе категорична, че е важно предстоящите промени в Закона за горите да станат факт преди началото на следващата година. „Трябва да изградим правила и норми, за да може следващата година да бъде успешна за сектора“, изтъкна зам.- министър Маринова. Тя добави, че при необходимост до края на годината ще се разгледат и други текстове от закона.

 

„Една от промените предвижда до края на 2014 година всяка община да има структура или звено, която да администрира общинския горски фонд“, обясни ресорният зам.- министър. Тя отбеляза, че ще бъдат направени и корекции в закона в частта му за залесяването, като се намали срока от 7 на 3 години. „С промените облекчаваме дейността на малките и средни ползватели в сектора. Прави се редакция, която да регулира по-правилно възможностите за т.нар. местни ползватели. Тук в Родопите това е поминък, това е ангажираност, това е начин на живот“, каза още зам.-министър Валентина Маринова.

Сподели в: