Върни се горе

Във фокуса на политиката на Министерството на земеделието и храните през следващите години ще бъдат сектори като зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството и животновъдството, които  имат по-бавен темп на развитие, но в същото време разполагат със значителен потенциал. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов при откриването на Националния аграрен семинар „Селското стопанство и всичко за него”, което се провежда в Балчик. Зам.-министър Абазов поясни, че по отношение на тези сектори МЗХ цели значително нарастване на подпомагането.

 

Той добави, че приоритет за България в следващия програмен период ще бъде обвързаното с производството подпомагане в отделните сектори. „България постигна своя приоритет за завишаване на обвързаната подкрепа, като договорихме 13% обвързано подпомагане, насочено към чувствителни и важни за нас сектори като животновъдство, овощарство и зеленчукопроизводство”, подчерта Бюрхан Абазов.

 

Заместник-министърът посочи още, че е направен подробен анализ на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013 г./, на базата на който са установени силните и слабите й страни. Върху основата  на този анализ  се залагат приоритетите в новата Програма за развитие на селските райони, която ще бъде обсъждана широко с браншови асоциации и организации, както  и  със земеделски  производители.

 

Специално внимание през новия програмен период ще бъде обърнато на подпомагането на млади фермери и малките стопанства, животновъдството, производството на плодове и зеленчуци, изграждането на напоителни съоръжения и малки сектори като пчеларство, които  дават отлични възможности за заетост в планинските и полупланинските   райони, поясни зам.-министър Абазов.

 

Той акцентира, че в работата си МЗХ ще надгражда постигнатото до момента, като едновременно с това се обърне внимание на чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара.

 

Зам.-министър Бюрхан Абазов проведе среща с областния управител на Добрич Недко Марчев и експерти от Областната дирекция „Земеделие” в града.

 

 

Сподели в: