Върни се горе

За трети пореден път ще се прилага Схемата за частно складиране на свинско месо у нас. Целта е да се регулират средните пазарни цени на свинско месо в Европейския съюз, като се възстановява пазарното равновесие чрез временно изтегляне на месото от пазара. По нея ще се подпомага частното складиране на прясно охладено свинско месо, което досега не е било складирано.

 

По Схемата за финансовата помощ могат да кандидатстват физически и юридически лица, които разполагат с подходящ склад за продължително съхранение на месото. Други изисквания към кандидатите е да са с регистрация по ДДС на територията на Европейския съюз и да имат възможност за доказване на собственост върху продуктите, заявени за частно складиране. Финансовата помощ, която ще получи бенефициентът, зависи от вида на продуктите и времето, за което са складирани. Помощта е в размер от 210 до 305 евро на тон.

 

Количествата, за които ще се получава подпомагане са от поне 10 тона за обезкостено свинско месо и минимум 15 тона продукти като бутове, плешки, котлети и др. Допустимият период за складиране на свинското месо и останалите продукти е 90, 120 или 150 дни.

 

Кандидатите могат да разберат дали са одобрени по схемата за частно складиране на свинско месо още на 5-тия работен ден, след деня, в който са подали заявление. Одобрените кандидати след сключване на договор за подпомагане с Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция, разполагат с 28 дни за поставяне на месото в склад.

 

Заявленията за изплащане на помощта по Схемата се подават в срок до 3 месеца след изтичането на договора за складиране на свинското месо и продукти. Средствата се изплащат до 120 дни след подаването на заявка за плащане, при условие че бенефициентът е изпълнил всички задължения по договора и му е извършена крайна проверка от ДФ „Земеделие”.

 

Заявленията ще се приемат в  Централно управление на ДФ „Земеделие” – РА – гр. София, ул. „Гусла” № 3. Повече информация за условията за кандидатстване и изискванията към продуктите и кандидатите ще намерите на www.dfz.bg /Селскостопански пазарни механизми/ отдел „Месо и пчеларство”/ ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ НА СВИНСКО МЕСО – 2015/.
Сподели в: