Върни се горе

 

Размерът на подпомагане за зърнени и фуражни култури по схемата за Държавна помощ за компенсиране на загуби от напълно пропаднали площи през 2014 г. да бъде увеличен, реши на свое заседание Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“. Обезщетението на производствените разходи на стопаните за пропаднали от неблагоприятни климатични условия площи с фуражни култури се увеличава от 50 до 80%. Плащането ще бъде извършено през 2015 г.

 

Промените бяха направени предвид острата нужда на сектор „Животновъдство“ от осигуряване на фураж за изхранване на животните. Припомняме, че за стопаните, при които зърнените и фуражни култури през миналата година са унищожени 100 %, беше определено обезщетение в размер на 50% от производствените разходи, а плащането бе предвидено да се извърши на два транша до 2016 г.

 

Увеличеното подпомагане за царевица, люцерна, фуражен грах и грахово-овесена смеска ще бъде извършено в рамките на остатъчния ресурс от утвърдените от УС на ДФЗ средства за помощта – 6 млн. лева. Земеделските стопани, чиито площи са напълно пропаднали, но не са били застраховани, ще получат 50% от полагащата се компенсация за съответния вид култура.

 

Схемата за Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия се прилага от 2007 г. Подпомагането е във вид на директни помощи за напълно унищожени култури. Компенсациите се дават за действителни разходи за отглеждане на дадена култура и се изчисляват на базата на технологични карти.

Сподели в: