Върни се горе

Днес, (14 юни 2013 г.) в сградата на ДФ „Земеделие” в София бяха отворени ценовите предложения на участниците в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2013”. Събитието бе открито за медиите и представителите на кандидатстващите фирми.

 

Общо 21 фирми бяха допуснати до процедурата, а пет – отстранени, тъй като бе установено, че не отговарят на критериите за подбор, заложени в документацията за участие.

 

„Прави впечатление изключителната конкуренция между кандидатите по всяка една от позициите, което само по себе си е предпоставка за постигане на най-добра цена при спазване на заложените изисквания. Това е в интерес на тези над 350 000 бенефициенти, които ще получат възможно най-голямо количество продукти с добро качество”, посочи заместник изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев.

 

Нуждаещите се лица, по списък от Агенцията за социално подпомагане, ще получат 11 вида хранителни продукти – ориз, брашно, захар, олио, спагети, обикновени вафли, леща, зрял фасул, плодов конфитюр, картофено пюре на прах и пчелен мед.

 

Най-много ценови предложения бяха отворени за доставка на ориз – на общо 11 фирми, следвани от 8 – за леща, и 7 – за доставката на вафли и спагети, а най-малко са отворените оферти за картофено пюре и олио - по 4. Единственият критерий за избор на победител в отделните позиции хранителни продукти е предложената най-ниска единична цена.

 

При отварянето на предложенията стана ясно, че 10 различни участника са представили най-добри ценови оферти по 11-те позиции. Анализът на офертите показва, че те са под нивата на борсовите цени в момента.


Списък на фирмите, допуснати до отваряне на ценови оферти за доставка на продукти по програма „Благотворителност”:

 

ЗАХАР ЕАД

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ПАНДА - И.П. ЕООД
АГРАНА ТРЕЙДИНГ ЕООД
КООП СИМИД 1000
ЧЕХ – ЙОСИФ НОВОСАД ООД
ОБЕРОН – Х ООД
ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ АД
ПАЛИРРИЯ БЪЛГАРИЯ ЕАД
КОНСОРЦИУМ АРОН РАЙС-РОСА
ЕУРИКОМ ЕЛАС АД
ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ-ВАРНА ЕООД
СПАНОС С.А.
СТЕЛИТ 1 ЕООД
В.М.В. ЕООД
БИОСЕТ ЕООД
БЪЛГАРСКА ЗАХАР-ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЕООД
СУИКО ЕООД
ВЯРА 2001 ООД
КАСТРЕЛ ФУУД АД
ЦИМА 99 ООД


Окончателните резултати за победителите по всяка позиция от обществената поръчка за доставка на хранителни продукти за лица в неравностойно положение ще бъдат оповестени веднага след вземане на решение от страна на възложителя.

Сподели в: