Върни се горе

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – гр. Ловеч извършиха, вчера,  43 проверки в района. 18 са проверените превозни средства, транспортиращи дървесина, от които 10 моторни превозни средства и 8 каруци.

Направени са проверки и на 10 собственици и ползватели на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина. Те са длъжни, съгласно Закона за горите да водят дневник за постъпилата, преработената и експедираната дървесина, да притежават производствена марка и да маркират с нея експедираната от обекта дървесина.

Проверки са направени и на 3 сечища и на едно физическо лице за съхранение на дървесина. В дирекцията са проверени и представените за отчет 11 кочана.

Общо по всички проверки контролните органи са съставили 11 акта за административни нарушения.

 

 В землището на град Койнаре, община Червен бряг, бе проведена и съвместна акция по Закона за горите между МВР – Червен бряг и структурите на МЗХ. В нея участие са взели служители на Държавно горско стопанство – Плевен, Регионална дирекция по горите – Плевен и регионалното поделение на МВР.По време на акцията са заловени 9 нарушители, транспортиращи незаконно добита дървесина. Съставени са 19 акта и е образувано досъдебно производство от органите на МВР.

Сподели в: