Върни се горе

Фонд „Земеделие” извърши окончателно плащане на стойност 839 362 лв. по проект „Изграждане на ферма за интензивно отглеждане на аквакултури – рециркулационна система”. Инвестицията е  по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Общият размер на инвестицията е 3 140 653 лв., а одобрената субсидия е на стойност 1 884 392 лв.

 

Проектът бе реализиран в с. Славеево, община Добричка на два етапа. През януари ДФЗ извърши междинно плащане в размер на 1 033 605 лв. за строително монтажни работи (СМР) по изграждане на сградата за интензивно отглеждане на риба, доставка на оборудване, изработка и монтаж на 24 басейна за отглеждане на риба и 5 басейна за отглеждане на подрастващи рибки. Окончателното плащане включва рециркулационната система – оборудване и технология за отглеждане на бяла риба (сулка).

 

Мярка 2.1 е инвестиционна и се финансирана от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР). Безвъзмездната помощ е до 60 % от размера на одобрените инвестиционни разходи, от които 75% са европейски средства и 25% – от държавния бюджет.
.
Сподели в: