Върни се горе

 

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов направи инспекция на изграждането на пограничното съоръжение до Малко Търново. В инспекцията взеха участие народните представители Румен Желев и Валери Симеонов, областният управител на област Бургас Вълчо Чолаков, директорът на Югоизточното държавно горско предприятия инж. Пейчо Върбанов и директорът на Горско стопанство Малко Търново инж. Илия Янгозов, на чиято територия е част от изгражданото съоръжение.

 

Заместник-министър Костов направи проверка на дейността на горските стопанства, които имат ангажимент по проправяне на просеката, която трябва да се освободи за изграждане на преградното съоръжение. Той получи уверения, че просеката се изпълнява в срок. Заместник-министърът посочи, че инспекцията показа, че се поддържа много добра комуникация и взаимодействие с останалите институции и строителните фирми, ангажирани с изграждането на оградата. Всички участници в срещата са доволни от видяното, информира заместник-министърът. Той подчерта, че се работи при много тежки планински условия, като приоритетно се разчиства просеката и към момента строителните фирми имат широк фронт за работа.

 

Набелязани са мерки за подобряване на координацията. Най-важната от тях е, че е определен приоритетът при технологията за усвояване на дървесината – първо се освобождава просеката след извършените по нея дейности, така че да не се губи време за строежа на самата ограда и едва след това се извозва дървесината. Оптимизирано е и трасето, по което се работи. На място се вкарва допълнителна техника, като е подобрена и координацията при използването й. Една от мерките за подобряване на работата е потвърденото намерение на ЮИДП да вкара допълнителни екипи за контрол на организацията на работата на бригадите от горските стопанства.

 
Заместник-министърът информира, че това е последния включен за изграждане участък от оградното съоръжение, дълъг 28 км. Той е получил уверения, че от горското стопанство ще бъдат готови с всички дейности по освобождаването и проправянето на просека до 18 октомври т.г., което е напълно задоволително от гледна точка на очакванията за изграждането на съоръжението и е според заложените срокове от строителните фирми-изпълнителки.

Сподели в: