Върни се горе

 

Българското земеделие трябва да прояви гъвкавост и адекватно и навреме да се справи с вече настъпващите климатичните промени. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на конференция „Трансформиране на сектор Земеделие и развитие на селските райони”, организирана днес от МЗХ и Световна банка.

 

„Устойчиво развитие на земеделието в България, ориентирано към реални резултати и конкурентно на всички пазари – това стои в основата на визията, която сме начертали и чрез Програмата за развитие на селските райони до 2020 г. и чрез схемите за подпомагане по първия стълб на ОСП“, посочи заместник-министър Грудев. Той подчерта, че с програмата ясно са зададени приоритети към подпомагане на сектори като животновъдство, овощарство и производство на зеленчуци, в които са необходими допълнителни инвестиции за развитие, но и продължаващо стимулиране на вече добилите качествено предимство сектори като зърнопроизводството, които се доказват на световно ниво.

 

Развитието на земеделието е в широка палитра от направления и инвестирането във всички тях ще създава разнообразие, което ще ни даде гъвкавост и нови възможности, посочи още зам.-министър Грудев. Той заяви още, че е важно да се инвестира навреме в технологии и съоръжения, които да донесат предимство на аграрния сектор при настъпването на по-значими климатични промени.

 

Представителите на земеделските организации и аграрния бизнес се съгласиха, че е необходимо да се повиши сигурността и предвидимостта в сектора както по отношение на климатичните промени, така и на управленските решения.

 

Ирландия и Румъния  бяха дадени като пример за добри зелени решения. Бившият еврокомисар по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чолош посочи, че на конференция на земеделска тема в Букурещ са били поставени почти същите искания от румънските фермери за подпомагане и конкурентност на останалите им европейски колеги. Той припомни, че реформираната ОСП за новия период се води на фона на бюджетни рестрикции на целия европейски бюджет, предназначен за земеделие и това задава необходимост от ясно приоритизиране на разходите.

 

Участие в конференцията взеха и заместник-министрите Цветан Димитров и Георги Костов.

 

Сподели в: