Върни се горе

На 14 ноември стартира нова мярка от ПРСР – 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори”. Заявления по мярката ще се приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие” до 22 декември.  

Целта на мярката е да повиши техническите и икономически знания на заетите в селските и горски стопанства и да помогне за по-доброто им и устойчиво управление. По нея могат да кандидатстват физически и юридически лица и техните сдружения, както и еднолични търговци и общини. Кандидатите ще имат възможност да получат комплект от консултации, които обхващат оценка на стопанствата, информация и съвети от регистрирани доставчици на консултантски услуги.
    
Бюджетът за посочения период на прием е близо 13 млн. евро.  Максималната финансовата помощ е 80% от одобрените разходи, но не повече от 1 500 евро за фермери и 240 евро за собственици на гори.   
    
Подробности за реда на кандидатстване могат да бъдат изтеглени от тук: http://www.prsr.bg/merki/M%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-114/35/index.html
Сподели в: