Върни се горе

 

 

„България и Германия имат общи цели и задачи в областта на горите, както и общи проблеми, така че би било от голяма полза по-задълбоченото сътрудничество в областта на стопанисването и подпомагането на горите.” Това посочи заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов по време на среща с държавния секретар на Федералното министерство на прехраната и земеделието на Федерална република германия Д-р Роберт Клоос, който е в България по негова покана по случай „Седмицата на гората”.
„Радвам се, че успяхме да постигнем конкретни договорености по отношение на обмена на добри практики с Германия в областта на подпомагането на сектора с европейски средства и работата с общинските и частни собственици, което би спомогнало за още по-доброто управление на сектора.”, посочи заместник-министър Костов.

 

По време на срещата, на която присъства и заместник-министър Васил Грудев и представители на българския бизнес, неправителствения сектор и държавните предприятия беше направен анализ на прилагането на мерките за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони в периода 2007-2013 за  извършването на дейности в горите с използване на финансовите инструменти на ЕС. Бяха очертани и новите моменти в прилагането на програмата в настоящия период. Пред немската делегация бяха представени и разнообразието и богатството на горския ресурс в страната, както и организацията и структурата на управлението и стопанисването на горите в България.

 

От своя страна немският държавен секретар по прехрана и земеделие д.-р Клоос пое ангажимент до края на месец септември тази година да бъде осъществен обмен на експертно равнище, като той ще включва посещение на горски територии в различни германски провинции, където да бъдат представени принципите на управление и подпомагане на горските територии. Немският гост уточни, че има специфики в законодателството на ниво федерация и провинции и запознаването с тези детайли може да бъде от полза при изготвяне на конкретните процедури за прилагането на европейското подпомагането и у нас. Д-р Клоос подчерта, че основен принцип на управлението на сектора в Германия е, че най-добрата защита на горското богатство е чрез стопанисването.

 

Немският държавен секретар д-р Клоос заедно със заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов откриха днес и изложба-базар на изделия и предмети, произведени от учениците от професионалните гимназии по горско стопанство и дървообработване в системата на МЗХ, която традиционно съпътства „Седмица на гората”.

 

Двамата поздравиха бъдещите горски, еколози и преработватели на дървесина и им пожелаха да изучават добре и пазят нашите гори. Немският гост подчерта, че те са избрали не само много красива, но и креативна професия, с която ще дадат много добри неща на обществото, сред които  природа и чист въздух.

 

Сподели в: